اعجاز

از کدوم
خاطره برگشتی به من
که دوباره از تو رویایی
شدم
همه ی دنیا نمیدیدن منو من کناره تو
تماشایی شدم
از کدوم پنجره میتابی به شب که شبونه
با تو
خلوت میکنم
من خدارو هر شب این ثانیه ها به
تماشای تو دعوت
میکنم
تو هوایی که برای یک نفس, خودمو از
تو جدا نمیکنم
تو برای من خود غرورمی من غرورمو
رها نمیکنم
تا به اعجاز تو تکیه میکنم شکل اغوش تو میگیره تنم اون کسی که پیش چشم یک جهان به رسالت
تو تن میده منم
تو هوایی که برای یک نفس,خودمو از تو
جدا نمیکنم
تو برای من خود غرورمی من غرورمو
رها نمیکنم

/ 1 نظر / 22 بازدید
رها

سلام نادیا[لبخند] خیلی زیبا بودپ!!!خودت نوشتی؟[پلک]