برای آتش نشان فداکار

به یاد یک قهرمــــــــــــــــان
تقدیم به روح بلند امید عباسی:

تو اهلِ اون دیاری که شهره ست قهرمـــانیش
مثل بزم ِ سیـــــــــــــاوش ، میون ِ هُرم آتیش
رسید اون روز،که جونت پرید از توی دستات
تو رفتی توی آتیـــــش ، گرفت کم کم نفسهات
تو رفتی تا که ریــــــــحان ، پیش ِمادر بمونه
تو نیستی ، یادگـــارات ؛ هنوز با ما می مونه
همونی شد که خواستی ، بـــه آرزوت رسیدی
مثل اسم بزرگت ، واسه ایران امیــــــــــــدی
Nadia.

/ 0 نظر / 28 بازدید